Oppføringer av Admin

Hun er en merkverdighet på et felt som har vært mannens enemerker siden steinaldertid.

Helge Ingstad i forordet av Wanny Woldstads bok.

Adolf Henrik Lindstrøm kan spille klovn med overbevisning, men han er i virkeligheten et sosialt geni.

Fra boka «Et liv i isen»