2. april 1905

Om end overskyet var det meget sigtbart til morgenen. Vinden havde løiet af & blåste svagt fra W kanten. Ca ÷ 4°. Kl. ½ 11 fmd drog så ltn. & R. ud på deres tiltænkte tur mod Victoria land. Lassene veiede ca. 250 kl. hvert og bestod hvert spand af 6 prægtige hunde. Ltn. kjørte den forreste slæde med vort gamle spand. R. kom efter med det nye. Af kræfter tror jeg nok R’s spand var ltn’s langt overlegent, men så var vore til gjengjæld udmærket indkjørte. Det var de nye ikke. – Efterat have taget et par foto af de bortdragne tog vi afsked under gjensidig flagning. Såsandt de finder depotet udlagt sommeren 1904 på Kap Crozier – i orden har de al udsigt til at gjøre en god tur. Udrustningen er af første slag & den erfaring vi nu har i at færdes her på landet er også til god hjælp. – Jeg har kun Talurnakto til selskab hernede nu. Han overtager ltn’s køiplads.

1. april 1905
3. april 1905