Oppføringer av Admin

Hun er en merkverdighet på et felt som har vært mannens enemerker siden steinaldertid.

Helge Ingstad i forordet av Wanny Woldstads bok.

Hva er det med polartraktene som tiltrekker? «Mangelen på kemnere og regningsbud»

Odd Arnesen, Polarårboken 1933

Adolf Henrik Lindstrøm kan spille klovn med overbevisning, men han er i virkeligheten et sosialt geni.

Fra boka «Et liv i isen»