8. april 1905

Kuling fra Nkanten. ca ÷ 20°. Mærkværdig, hvor disse få milde dage har skjæmt os ud. Midtvinters vilde vi med et veir som dette idag synes, at vi befandt os i troperne (?). Nu kjendes den imidlertid alt andet end behaglig ud. Jaæ mennesket er i sandhed afhengig af vanen.

[langt fortelling om selfangst med mange tegninger, fra pag. 180 til 195 i original, trykt tekst s. 498 til 516 – utelatt her]

Samme kulig. Så idag den, første snespurv. T. fortæller, at eskimoene betragter det som tegn på sælens nærforestående kastning. Eskimoerne’s hårklipningstid er nu kommen. Flere ryper seet. Ingen skudt.

7. april 1905
9. april 1905