17. april 1905

Avskrift av Roald Amundsens dagbok fra Gjøa-ekspedisjonen.

Liden NElig bris i fmd., der løiede af udover aften. Klart & solskin ca ÷ 24° imorges. W. & jeg tog samtidige dekl. observ. i emd. Han i Iglu II. Jeg i Zschau-iglu. Forholdene var meget rolige & fik vi gode observ. Forskjellen var noget over 1° Wligere i Iglu II. Ryperne ser nu ud til at være kommen for alvor. Således har vi idag seet flere småflokke. Vi har dog ingen fåt, da de endnu er meget sky. Lindstrøm, der var ude efter dem i emd. så årets første ugle – den var ganske hvid. – Lund har i vinterens løb arbeidet sig et forladningsgevær. Han fandt et gammelt lås på Beechey mærket: Andresen, Tromsø. Med dette & et stykke ledningsrør til petroleums tankene har han – med assistance af Ristvedt – arbeidet sin forlader. Han har skudt flere skud med det & lader det til at være bra. Hansen har nu istandsat det andet telt – lappet det & sat ny bund ind. Nye barduner er også indsat. Det er nu fuldt så godt som nyt. Vi havde det oppe i emd. Ugpik kom her netop nu. Glad & fornøiet. Jeg lurte lidt på denne hans ensomme visit. Da han havde siddet en stund & seet på billeder, fortalte Talurnakto pludselig, at han havde brukket kravebenet. Jeg undersøgte ham straks & fandt, at den øvre ende af kravebenet var brukket. Han faldt igår mod en is & gjorde det. Han kjender ingen smerter. Med Wiik’s assistance forbandt jeg derpå bruddet efter lægebogens anvisning. & påbød ham ro i 14 dage. Han er fed & solbrændt. Eskimoerne gjør god fangt, siger han.

16. april 1905
18. april 1905