18. april 1905

Avskrift av Roald Amundsens dagbok fra Gjøa-ekspedisjonen.

Bris fra NEkanten. Klart. ca ÷ 19° imorges. Vi sætter nu i stand alle våben for at modtage rypen på en kjærlig måde. Ltn’s hagle – eller rettere sagt levningerne af den – har Hansen sat istand idag. Lindstrøm opladet endel Mauserhylser med haggel. Han skal benytte Mauseren & lover sig meget af den. Lund har sin selvgjorte & desuden er min i fuld stand. Vi er således nokså anstændig forberedt. Ugpik fortæller mig, at en Oglulieskimoer – Chjuneiu – uden grund har stukket hans sælhund ihjel med onaki. Jeg spurgte ham da, hvad han tænkte at gjøre i den anledning. Men da lo han kun.  Jeg tvivler på, jeg kunde have taget en lignende affære så overlegent. – Ugpik kommer til at opholde sig her en tid. Han ønsker det selv & har jeg intet derimod – Udsigterne for en hurtig helbredelse af kravebenet er da bedre. – De spiller beleiringspil nu – begge eskimoene. Det forekommer mig, at de gjør nogen mærkværdige krumspring. Jeg er imidlertid ikke så inde i dette spils mysterier, at jeg vover at kritisere dem. – Lund satte igår nyt beslag på skruen til det undre bougstag. Beslaget blev smedjet af R. i vinter. W. arbeider i Iglu II. Jeg i Zschau-iglu.

17. april 1905
19. april 1905