5. april 1905

Overskyet i hele dag. Delvis sigtbart delvis let tåge. Ganske lidet dra fra Skanten. Lemænene har nu begyndt at røre lidt på sig. Jeg har vistnok i hele vinter fra tid til anden seet enkelte af deres gange i sneen, men aldrig nogen spor. Nu derimod kan man se deres spor i zigzak bortefter sneen på mange kanter. Lidt mistænklig er det altid at finde rævespor også i nærheden. Jeg tror Mikkel anser den for en lækkerbidsken. – Solen har nu fåt godt tag. Vi har allerede en hel del udhængt til tørk. I går blev gjort frit for sne i teltet, hvor samlingerne findes. Ligeledes er den sne, der er føket ind i provianthuset fjernet. Mærklig er det hvor dette vårveir matter. Vi føler det alle på en stille, varm dag. Det er ligefremt ubehaglig. – Talurnakto holder nu på at berede alle mine i vinter indkjøbte renskind. De er tørrede før, men skrabningsarbeidet står igjen & det er det hårdeste. Men hvide & myge får han dem. Han greier ikke mere end 2 skind om dagen. Han skal ha 5 skud for hvert.

4. april 1905
6. april 1905