Synåler

fire synåler

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO

Synåler er vesentlig redskap når klær og utstyr skal lages. Disse er av metall og de var svært ettertraktet da Amundsen besøkte Gjøahavn. Tradisjonelle synåler ble laget av bein fra måke vinge og var skjøre.

Fra etnografisk tilvekstkatalog 1907:

15713. 4 synaale af jern; længde 3,9-7,2 cm. Kong Williams land.

Kajakk
Fingerbøl