Ulu

ulu

Foto: Ann Christine Eek, Kulturhistorisk museum, UiO

Uluen kalles ofte kvinnekniv, men knivene brukes av alle i familien. De er allsidige og brukes til svært mye – søm, skinnarbeid, slakting og matlaging er umiddelbare eksempler. Uluer er like sentrale i dag som de var da Amundsen besøkte Gjøahavn. De lages og brukes aktivt – bedre redskap til deling av pizza skal man for eksempel lete lenge etter.

Fra etnografisk tilvekstkatalog 1907:

15626. Ulo med blad af jern, haandtag af træ og forbindelsesstykke af rensdyrhorn. Længde 11 cm., bladets bredde 9,7 cm. Kong Wlilliams land. <anm>VIII, 12.</anm>

Sko av selskinn
Tradisjonell leke