Selharpun

Selharpun

Foto: Adnan Icagic, Kulturhistorisk museum, UiO.

Selharpunen er første gjenstand ut!

Mange av inuittene Amundsen ble kjent med under oppholdet i Gjøahavn tilhørte gruppen Nattilingmiut, eller som han kalte dem, Netchilli-Eskimoerne: altså selfolket, nattik betyr ringsel på inuktitut. På ettervinteren og våren var seljakt viktigste kilde til mat rundt King William island. Uten harpun ingen sel. Akkurat denne harpunen er spesiell: I 2013 ble den returnert til Gjøahavn etter 107 år på museum i Oslo. I dag kan du se den ved Nattilik Heritage Centre i Gjøahavn!

Fra etnografisk tilvekstkatalog 1907:

16023. Sælharpun af form og sammensætning som no. 16021-22, men med skaftet helt af rensdyrhorn, og spidsen af jern med skjærpe af messing. Harpunens længde (spidsen excl.) 1,8 m., spidsens længde 8,5 cm., fangstsnorens længde ca. 1,9 m. Kong Williams land.

>> Arkiv over alle gjenstander

Snøbriller med ansikt